اطلاعات آماری دنیا به صورت لحظه ای
تاریخ و زمان به روز رسانی آمار - 1391/3/22 ساعت 10:42
جمعيت کنوني جهان7.046.450.654
متولدين امسال58.910.890
متولدين امروز161.839
مرگ و مير امسال25.160.327
مرگ و مير امروز69.120
رشد جمعیت در سال جاری33.750.563
هزينه هاي بهداشت و درمان توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا)4.517.387.744
هزينه هاي آموزش توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا)3.985.080.041
هزينه هاي نظامي توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا)2.052.212.142
توليد امسال خودرو27.114.950
توليد امسال دوچرخه60.669.068
رايانه هاي فروخته شده در اين سال156.619.564
کتابهاي جديد منتشر شده امسال513.562
روزنامه هاي منتشر شده امروز226.969.929
گيرنده هاي تلويزيون فروخته شده امروز316.513
تلفن هاي همراه فروخته شده امسال2.338.315
هزينه صرف شده براي بازيهاي رايانه اي براي امروز (دلار آمريکا)79.524.281
کاربران اينترنت در جهان2.382.605.136
تعداد نامه الکترونيکي ارسال شده امروز168.038.890.911
مطالب افزوده شده به وبلاگ ها براي امروز1.811.750
تویت امروز131.987.948
جستجو هاي انجام شده امروز در گوگل1.648.461.626
جنگل هاي از دست رفته امسال (هکتار)2.313.835
زمين هاي زراعي از بين رفته به دليل فرسايش خاک امسال (هکتار)3.115.048
دي اکسيد کربن (CO2) متصاعد شده امسال (تن)14.929.779.746
کوير زايي امسال (هکتار)5.339.080
مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن)4.356.858
افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر910.500.835
افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر1.558.533.109
افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر519.511.037
مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز13.669
هزينه صرف شده براي بيماريهاي ناشي از چاقي در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا)212.707.213
هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا)84.496.957
مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر)2.205.791
مرگ و مير ناشي از بيماريهاي مرتبط با آب در اين سال801.213
افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم822.549.636
مصرف امروز انرژي در جهان (کيلو وات) از :175.084.480
منابع غير قابل تجديد (کيلو وات)141.817.658
منابع قابل تجديد (کيلو وات)33.266.822
انرزي خورشيدي دريافتي امروز زمين (کيلو وات)1.307.230.416.228
نفت استخراج شده امروز37.468.541
نفت باقي مانده (بشکه)1.272.653.906.183
زمان اتمام نفت (روز)15.151
گاز باقي مانده (واحد)1.150.962.818.272
زمان اتمام گاز (روز)60.577
ذغال سنگ باقي مانده (واحد)4.400.670.486.088
زمان اتمام ذغال سنگ (روز)151.747
مرگ و مير در اثر بيماري هاي واگير دار5.775.467
مرگ و مير کودکان زير 5 سال3.381.651
سقط جنين امسال18.690.288
مرگ و مير مادران به هنگام زايمان در اين سال152.946
افراد مبتلا به ايدز34.485.803
مرگ و مير ناشي از ايدز امسال747.893
مرگ و مير ناشي از سرطان امسال3.653.867
مرگ و مير ناشي از مالاريا امسال436.387
سيگار هاي مصرف شده امروز6.765.692.961
مرگ و مير ناشي از استعمال سيگار2.224.032
مرگ و مير ناشي از مصرف الکل1.112.718
خودکشي هاي امسال477.079
هزينه صرف شده براي مواد مخدر غير قانوني (دلار آمريکا)177.978.690.135
تلفات ناشي از تصادفات جاده اي امسال600.559