روز شمار و تقویم تاریخ 1393/7/30 سال شمسی

تقویم تاریخ چهار شنبه سی ام مهر سال 1393 شمسی . تبدیل تاریخ تقویم میلادی 2014/10/22 و تبدیل تاریخ هجری قمری 1435/12/28

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 92


تقویم تاریخ شمسی : درگذشت‌ نعمان‌ بن‌ ابو حنيفه‌ شيعه‌ از علماي‌ شيعه‌ آفريقا . . .
تقویم تاریخ شمسی : درگذشت‌ دانشمند نجومي " ابوريحان‌ بيروني " . . .
تقویم تاریخ شمسی : دستگيري‌ و تبعيد محمد تقي بهار مدير روزنامه‌ بهار . . .
تقویم تاریخ شمسی : اشغال‌ آبادان‌ توسط سربازان‌ هندي‌ 1293/7/30
تقویم تاریخ شمسی : انتشار روزنامه‌ خدنگ‌ " ارگان‌ جمعيت‌ تهران‌ جوان‌ " 1323/7/30
تقویم تاریخ شمسی : قطع‌ رابطه‌ ايران‌ و انگليس‌ 1331/7/30
تقویم تاریخ شمسی : قطع‌ رابطه‌ ايران‌ و انگليس‌ 1331/7/30
تقویم تاریخ شمسی : درگ‌ذشت‌ اسماعيل‌ يکاني از مجاهدين‌ صدر مشروطه‌ 1353/7/30
تقویم تاریخ شمسی : عميات‌ عاشوراي‌ ( 4 ) در غرب‌ درياچه‌ ام‌ النعاج‌ در هور الهويزه‌ 1364/7/30
تقویم تاریخ شمسی : انتشار روزنامه‌ کار و کارگر 1369/7/30
تقویم تاریخ شمسی : مراسم‌ معارضه‌ و توديع‌ اعضاي‌ هيات‌ منصفه‌ مطبوعات‌ 1374/7/30
تقویم تاریخ شمسی : برگزاري‌ سي و دومين‌ اجلاس‌ اتحاديه‌ راديو و تلويزيوني آسيا و اقيانوسيه‌ در تهران‌ 1374/7/30
نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
تقویم تاریخ میلادی : درگذشت‌ نعمان‌ بن‌ الوحنيفه‌ شيعه‌ از علماي‌ شيعه‌ افريقا . . .
تقویم تاریخ میلادی : تولد " چارلز هيگينز "، پزشک‌ آمريکايي - کانادايي 1901/10/22
تقویم تاریخ میلادی : تولد " ژرژ بيدل‌ "، بيولوژيست‌ آمريکايي 1903/10/22
تقویم تاریخ میلادی : تولد " بائوداي‌ "، امپراتورانام‌( منطقه‌ اي‌ در ويتنام‌ ) 1913/10/22
تقویم تاریخ میلادی : اعلام‌ جامعه‌ ملل‌ ( ژنو ) به‌ ژاپن‌ مبني بر تخليه‌ منچوري‌ 1931/10/22
تقویم تاریخ میلادی : اعطاي‌ جايزه‌ نقره‌ به‌ فيلم‌ زير درختان‌ زيتون‌ (عباس‌ کيارستمي ) درسي - امين‌ جشنواره‌ شيکاگو 1994/10/22

مجله خبری زاویه ها zaviehaاین صفحه شامل اطلاعات تکمیلی تقویم تاریخ چهار شنبه سی ام مهر 1393 شمسی ، برابر با تبدیل تاریخ 2014/10/22 میلادی و 1435/12/28 هجری قمری است. , دانلود نرم افزار تبديل , دانلود رایگان تقویم , تقویم جلالی , miladys , tarikh hari ibu , words finder , miladys online , hijri to miladi ,