روز شمار و تقویم تاریخ 1393/5/1 سال شمسی

تقویم تاریخ چهار شنبه یکم مرداد سال 1393 شمسی . تبدیل تاریخ تقویم میلادی 2014/7/23 و تبدیل تاریخ هجری قمری 1435/9/25

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 92


تقویم تاریخ شمسی : آغاز نشريه‌ مجله‌ " سينما " 52 . . .
تقویم تاریخ شمسی : انتشار نامه‌ بانوان‌ به‌ مديريت‌ و سردبيري‌ " شهناز آزاد " 1299/5/1
تقویم تاریخ شمسی : توقيف‌ نشريه‌ هاي‌ ملي ستاره‌ ايران‌ و گلشن‌ به‌ دستور " قوام‌ السلطنه‌ "، رئيس‌ الوزرا وقت‌ 1300/5/1
تقویم تاریخ شمسی : انتشار شماره‌ اول‌ " مجله‌ سينما و نمايشات‌ " نخستين‌ نشريه‌ سينمايي ايران‌ به‌ سردبيري‌ اسحاق‌ زنجاني 1309/5/1
تقویم تاریخ شمسی : افتتاح‌ تلفن‌ بي سيم‌ بين‌ تهران‌ ـ لندن‌ 1327/5/1
تقویم تاریخ شمسی : تصويب‌ قانون‌ نحوه‌ رسيدگي به‌ جرايم‌ مطبوعاتي در محاکم‌ جنايي و تشکيل‌هيات‌ منصفه‌ 1337/5/1
تقویم تاریخ شمسی : به‌ رسميت‌ شناخته‌ شدن‌ رژيم‌ غاصب‌ اسرائيل‌ توسط محمدرضا پهلوي‌ در ايران‌ 1339/5/1
تقویم تاریخ شمسی : قتل‌ سه‌ سرهنگ‌ توسط سرباز وظيفه‌ باراني 1344/5/1
تقویم تاریخ شمسی : آغاز عمليات‌ والفجر( 2 ) 1362/5/1
تقویم تاریخ شمسی : عمليات‌ قدس‌ 4 منطقه‌ هورالهويزه‌ 1364/5/1
تقویم تاریخ شمسی : برگزاري‌ دومين‌ دوره‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ 1364/5/1
تقویم تاریخ شمسی : عمليات‌ ايذايي منطقه‌ چوارت‌ 1366/5/1
تقویم تاریخ شمسی : عمليات‌ ايذايي منطقه‌ ايروان‌ 1366/5/1
تقویم تاریخ شمسی : برگزاري‌ نمايشگاه‌ مطبوعات‌ فارسي زبان‌ ايران‌ در تاجيکستان‌ 1371/5/1
تقویم تاریخ شمسی : آغاز اولين‌ جشنواره‌ بين‌ المللي عکس‌ ، کاريکاتور و طرحهاي‌ گرافيکي در تهران‌ 1372/5/1
تقویم تاریخ شمسی : درگذشت‌ آيت‌ ا... سيد جواد خرمشاهي 1375/5/1
نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
تقویم تاریخ میلادی : طغيان‌ ترک‌ هاي‌ جوان‌ در عثماني 1908/7/23
تقویم تاریخ میلادی : اتمام‌ حجت‌اتريش‌ - مجارستان‌ به‌ صربستان‌ 1914/7/23
تقویم تاریخ میلادی : رژه‌ قواي‌ آلمان‌ همزمان‌ در شهرهاي‌ لنينگراد ، استالينگراد و قفقاز به‌ دستور هيتلر 1942/7/23
تقویم تاریخ میلادی : قيام‌ مردم‌ مصر به‌ رهبري‌ " عبدالناصر" 1952/7/23
تقویم تاریخ میلادی : روز ملي مصر 1953/7/23
تقویم تاریخ میلادی : درگذشت‌ " ويليام‌ رينولدز "، بزرگترين‌ و يکي از قديميترين‌ اديتورهاي‌ فيلم‌ در 86 سالگي 1979/7/23
تقویم تاریخ میلادی : اعلام پارلمان اسرائيل مبني بر پايتختي بيت المقدس در سال 1980 م 1980/7/23
تقویم تاریخ هجری قمری : وقوع‌ جنگ‌ در سودان‌ 35/9/25
تقویم تاریخ هجری قمری : درگذشت‌ فاضل‌ هندي‌ 1137/9/25
تقویم تاریخ هجری قمری : درگذشت‌ عالم‌ برجسته‌ آيت‌ ا...سيدابوالحسن‌ رفيعي قزويني 1395/9/25
تقویم تاریخ هجری قمری : محمد بن عمر بن حسين رازي 543/9/25

مجله خبری زاویه ها zaviehaاین صفحه شامل اطلاعات تکمیلی تقویم تاریخ چهار شنبه یکم مرداد 1393 شمسی ، برابر با تبدیل تاریخ 2014/7/23 میلادی و 1435/9/25 هجری قمری است. , تبدیل , تحویل سال 91 , تقويم 1391 , shamsi be miladi , miladi to shamsi , iranian calendar , تبديل تاريخ تولد ,