روز شمار و تقویم تاریخ 1393/8/3 سال شمسی

تقویم تاریخ شنبه سوم آبان سال 1393 شمسی . تبدیل تاریخ تقویم میلادی 2014/10/25 و تبدیل تاریخ هجری قمری 1435/12/30

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 92


تقویم تاریخ شمسی : درگذشت‌ عالم‌ برجسته‌ آيه‌ ا ...ملاعلي علياري‌ . . .
تقویم تاریخ شمسی : توقيف‌ روزنامه‌ آسيا به‌ دستور ناظر شرعيات‌ 1302/8/3
تقویم تاریخ شمسی : حکم‌ رئيس‌ الوزرايي رضاخان‌ ميرپنج‌ 1302/8/3
تقویم تاریخ شمسی : افتتاح‌ بيسيم‌ امواج‌ کوتاه‌ در ايران‌ 1309/8/3
تقویم تاریخ شمسی : انتشار روزنامه‌ جبهه‌ به‌ مديريت‌ " احمد زيرک‌ زاده‌ " در تهران‌ 1324/8/3
تقویم تاریخ شمسی : شهادت‌ آقا سيد ابوالحسن‌ اصفهاني ،مرجع‌ تقليد 1325/8/3
تقویم تاریخ شمسی : افتتاح‌ سد کرج‌ 1340/8/3
تقویم تاریخ شمسی : ورود فاتحان‌ کره‌ ماه‌ به‌ ايران‌ 1348/8/3
تقویم تاریخ شمسی : تغيير نام‌ موسسه‌ عالي علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعي به‌ دانشکده‌ علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعي 1350/8/3
تقویم تاریخ شمسی : تصويب‌ آيين‌ نامه‌ روش‌ تنظيم‌ و نشر آگهيهاي‌ وزارت‌ دادگستري‌ در مرکز و شهرستانها 1357/8/3
تقویم تاریخ شمسی : آزادي‌ 1126 نفر از زندانيان‌ سياسي کشور درپي نهضت‌ اسلامي ملت‌ به‌ رهبري‌ امام‌ خميني( ره‌ ) از زندان‌ رژيم‌ پهلوي‌ 1357/8/3
تقویم تاریخ شمسی : آزادي‌ زندانيان‌ سياسي کشور 1357/8/3
تقویم تاریخ شمسی : آزادي‌" آيت‌ ا ...طالقاني " از زندان‌ رژيم‌ پهلوي‌ و همچنين ‌" آيت‌ ا ...منتظري‌ " 1357/8/3
تقویم تاریخ شمسی : تصويب‌ قانون‌ تشکيل‌ شرکت‌ پست‌ جمهوري‌ اسلامي ايران‌ 1366/8/3
تقویم تاریخ شمسی : درگذشت‌ " ابوالقاسم‌ حالت‌ "، نويسنده‌ و همکار مطبوعات‌ طنز 1371/8/3
تقویم تاریخ شمسی : راه‌ اندازي‌ شبکه‌ اطلاع‌ رساني نمايه‌ 1374/8/3
نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
تقویم تاریخ میلادی : تصرف‌ ويرجينيا به‌ عنوان‌ مستعمره‌ سرزمين‌ آمريکا 1584/10/25
تقویم تاریخ میلادی : تخليه‌ " آلباني " از قواي‌ صرب‌ 1913/10/25
تقویم تاریخ میلادی : تولد " برنارد پريوات "، ناشر فرانسوي‌ 1914/10/25
تقویم تاریخ میلادی : درگذشت‌ " پل‌ هرويو "، نويسنده‌ فرانسوي‌ 1915/10/25
تقویم تاریخ میلادی : عقب‌ نشيني نيروهاي‌ ژاپني از ولادي‌ وستک‌ - پايان‌ جنگ‌ داخلي در شرق‌ دور روسيه‌ 1922/10/25
تقویم تاریخ میلادی : فرا گرفتن‌ جنگ‌ داخلي در سراسر کشور اسپانيا به‌ دليل‌ مداخله‌ هاي‌ پنهاني قدرتهاي‌ عمده‌ اروپايي در اوضاع‌ داخلي اين‌ کشور و ورود اسلحه‌ از چهار سوي‌ اروپا به‌ اسپانيا 1936/10/25
تقویم تاریخ میلادی : استعفاي‌ دولت‌ " وان‌ زيلند " در پي بروز فساد مالي در بانک‌ ملي بلژيک‌ 1937/10/25
تقویم تاریخ میلادی : اشغال‌ " هانکو "، مقر موقت‌ دولت‌ چين‌ توسط نيروهاي‌ ژاپن‌ 1938/10/25
تقویم تاریخ میلادی : اشغال افغانستان ازسوي شوروي 1979/10/25

مجله خبری زاویه ها zaviehaاین صفحه شامل اطلاعات تکمیلی تقویم تاریخ شنبه سوم آبان 1393 شمسی ، برابر با تبدیل تاریخ 2014/10/25 میلادی و 1435/12/30 هجری قمری است. , تقویم , taghvim 1391 , tarikh iran , taghvime iran , تاریخ شمسی به میلادی , taghvim , تاريخ قمري , تقويم سال 1391 ,