روز شمار و تقویم تاریخ 1394/6/14 سال شمسی

تقویم تاریخ شنبه چهاردهم شهریور سال 1394 شمسی . تبدیل تاریخ تقویم میلادی 2015/9/5 و تبدیل تاریخ هجری قمری 1436/11/22

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 92


تقویم تاریخ شمسی : تشکيل‌ اداره‌ سانسور در ايران‌ 1302/6/14
تقویم تاریخ شمسی : تصويب‌ قانون‌ اجازه‌ تشکيل‌ شعب‌ شوراي‌ عالي معارف‌ در " مراکز مهمه‌ ايالات‌ و ولايات‌" 1306/6/14
تقویم تاریخ شمسی : انتصاب‌ " ابراهيم‌ خواجه‌ نوري‌ " به‌ سمت‌ رئيس‌ اداره‌ کل‌ تبليغات‌ و انتشارات‌ 1322/6/14
تقویم تاریخ شمسی : استيضاح‌ دولت‌ " هژير " به‌ علت‌ توقيف‌ غير قانوني مطبوعات‌ 1327/6/14
تقویم تاریخ شمسی : انتشار انتقاد نامه‌ مدير روزنامه‌ مرد خوزستان‌ از نخست‌ وزير درباره‌ قانون‌ مطبوعات‌ 1331/6/14
تقویم تاریخ شمسی : انتشار مجله‌ دنياي‌ ورزش‌ 1349/6/14
تقویم تاریخ شمسی : درگذشت‌ دکتر محن‌ هشترودي‌ 1355/6/14
تقویم تاریخ شمسی : اعلام‌ جرم‌ هيات‌ مديره‌ سنديکاي‌ نويسندگ‌ان‌ و خبرنگاران‌ عليه‌ " داريوش‌ همايون‌ "، وزير وقت‌ اطلاعات‌ و جهانگردي‌ 1357/6/14
تقویم تاریخ شمسی : شهادت‌ " آيت‌ ا ...قدوسي " و " سرتيپ‌ وحيد دستگردي ‌" 1360/6/14
تقویم تاریخ شمسی : در گذشت‌ " فرهنگ‌ مهر پرور " بازيگر و کمدين‌ راديو و تلويزيون‌ و سينماي‌ ايران‌ 1373/6/14
تقویم تاریخ شمسی : در گذشت‌ " مير فخرالدين‌ مدايني " يکي از طراحان‌ جدول‌ مطبوعات‌ ايران‌ 1373/6/14
تقویم تاریخ شمسی : رسيدگي به‌ 6 پرونده‌ مطبوعاتي نشريه‌ هاي‌ ارزش‌ و اطلاعات‌ و اميد و جمهوري‌ اسلامي و صبح‌ و نيرو در دادگاه‌ با حضور هيات‌ منصفه‌ 1374/6/14
تقویم تاریخ شمسی : جلسه‌ مشترک‌ جمعي از مديران‌ مسئول‌ مطبوعات‌ و اعضاي‌ کميسيون‌ ارشاد و هنر اسلامي مجلس‌ درباره‌ قانون‌ مطبوعات‌ 1374/6/14
نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
تقویم تاریخ میلادی : امضاي‌ پيمان‌ تجاري‌ چين‌ و انگليس‌ 1902/9/5
تقویم تاریخ میلادی : درگذشت‌ " رودلف‌ ويرشو "، پزشک‌ و سياستمدار آلماني 1902/9/5
تقویم تاریخ میلادی : کشته‌ شدن‌ " شارل‌ پگي "، نويسنده‌ و شاعر فرانسوي‌ در " مارن‌" 1914/9/5
تقویم تاریخ میلادی : تصرف‌ بلنديهاي‌ " کمل‌ " بلژيک‌ ، توسط نيروهاي‌ مشترک‌ فرانسه‌ و انگليس‌ 1918/9/5
تقویم تاریخ میلادی : غير قابل‌ پذيرش‌ دانستن‌ مرزهاي‌ موجود ميان‌ آلمان‌ و اتريش‌ از سوي‌ دادگاه‌ بين‌ المللي لاهه‌ 1931/9/5
تقویم تاریخ میلادی : پرواز موفقيت‌ آميز " بريل‌ مارخام‌ "، هوانورد آمريکايي ، به‌ عنوان‌ نخستين‌ هوانورد از شرق‌ اقيانوس‌ اطلس‌ تا غرب‌ آن‌ 1936/9/5
تقویم تاریخ میلادی : آغاز جنگ‌ هاي‌ دريايي با پرتاب‌ يک‌ اژدر از يک‌ زيردريايي آلماني و در نتيجه‌ غرق‌ کردن‌ کشتي بريتانيايي " آتنيا " در ژرفاي‌ دريا ، ده‌ ساعت‌ پس‌ از اعلان‌ جنگ‌ انگليس‌ و فرانسه‌ به‌ آلمان‌ 1939/9/5
تقویم تاریخ میلادی : حمله‌ کماندوهاي‌ فلسطيني به‌ ورزشکاران‌ رژيم‌ صهيونيستي در المپيک‌ مونيخ‌ 1972/9/5
تقویم تاریخ میلادی : حمله چريکهاي فلسطيني به المپيک 1972/9/5
تقویم تاریخ هجری قمری : انتشار روزنامه‌ " عدل‌ " ارگان‌ اعتداليون‌ فارس‌ 1333/11/22

مجله خبری زاویه ها zaviehaاین صفحه شامل اطلاعات تکمیلی تقویم تاریخ شنبه چهاردهم شهریور 1394 شمسی ، برابر با تبدیل تاریخ 2015/9/5 میلادی و 1436/11/22 هجری قمری است. , لحظه سال تحویل 1391 , taghvim irani , iran taghvim , تبدیل تاریخ میلادی به شمسی , تبديل سال شمسي به قمري , زمان سال تحویل ,