روز شمار و تقویم تاریخ 1393/9/27 سال شمسی

تقویم تاریخ پنج شنبه بیست و هفتم آذر سال 1393 شمسی . تبدیل تاریخ تقویم میلادی 2014/12/18 و تبدیل تاریخ هجری قمری 1436/2/25

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 92


تقویم تاریخ شمسی : شهادت ‌" آيت‌ دکتر مفتح "- روز وحدت‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ 1358/9/27
تقویم تاریخ شمسی : درگذشت‌ حضرت‌ آيت‌ ا ...شيخ‌ محمدتقي آملي . . .
تقویم تاریخ شمسی : رحلت‌ عارف‌ ملاحسين‌ علي همداني . . .
تقویم تاریخ شمسی : روز وحدت‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ . . .
تقویم تاریخ شمسی : اعلام‌ حکومت‌ جمهوري‌ نيجر . . .
تقویم تاریخ شمسی : امضاء قرارداد دوستي ايران‌ و مجارستان‌ 1316/9/27
تقویم تاریخ شمسی : سرتيپ شهيد سيدموسي نامجوي 1317/9/27
تقویم تاریخ شمسی : تحصن‌ عده‌ اي‌ از مديران‌ مطبوعات‌ در مجلس‌ به‌ دليل‌ حمله‌ به‌ روزنامه‌ و چاپخانه‌ شاهد 1329/9/27
تقویم تاریخ شمسی : روز وحدت‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ 1358/9/27
تقویم تاریخ شمسی : بازگشايي دانشگاهها و مراکز آموزش‌ عالي کشور 1361/9/27
تقویم تاریخ شمسی : درگذشت‌ " دکتر سيد ابوالقاسم‌ پور حسيني "، مشهور به‌ " واصل‌ "، مدير روزنامه‌ روح‌ القدس‌ کرمان‌ 1365/9/27
نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
تقویم تاریخ میلادی : تولد " ويلي برانت‌ "، سياستمدار آلماني 1913/12/18
تقویم تاریخ میلادی : درگذشت‌ " ادوارد وايان‌ "، سياستمدار فرانسوي‌ 1915/12/18
تقویم تاریخ میلادی : تصويب‌ طرح‌ ملي کردن‌ اداره‌ برق‌ در مجلس‌ ملي آلمان‌ 1919/12/18
تقویم تاریخ میلادی : گردهم‌ آيي نمايندگان‌ فاشيست‌ هاي‌ 16 کشور اروپايي در " مونترو "سوئيس‌ 1934/12/18
تقویم تاریخ میلادی : روز ملي نيجر 1958/12/18
تقویم تاریخ میلادی : اعطاي‌ جايزه‌ سينماي‌ هنري‌ به‌ فيلم‌ خانه‌ دوست‌ کجاست‌( عباس‌ کيارستمي ) در دومين‌ جشنواره‌ برخوردهاي‌ سينمايي کن‌ - فرانسه‌ 1989/12/18
تقویم تاریخ میلادی : درگذشت‌ " ژرژ روکيه‌ "، مستندساز فرانسوي‌ 1989/12/18
تقویم تاریخ میلادی : فروپاشي نظام‌ شوروي‌ 1991/12/18

مجله خبری زاویه ها zaviehaاین صفحه شامل اطلاعات تکمیلی تقویم تاریخ پنج شنبه بیست و هفتم آذر 1393 شمسی ، برابر با تبدیل تاریخ 2014/12/18 میلادی و 1436/2/25 هجری قمری است. , تقویم سال نود , تقویم شمسی به میلادی , تبديل سال قمري به شمسي , سررسید 1391 , هجري شمسي , نود ویک ,