روز شمار و تقویم تاریخ 1393/9/6 سال شمسی

تقویم تاریخ پنج شنبه ششم آذر سال 1393 شمسی . تبدیل تاریخ تقویم میلادی 2014/11/27 و تبدیل تاریخ هجری قمری 1436/2/4

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 92


تقویم تاریخ شمسی : روز استقلال‌ کشور آلباني . . .
تقویم تاریخ شمسی : تشکيل‌ کنفرانس‌ سران‌ کشورهاي‌ شوروي‌ ، انگليس‌ و آمريکا در تهران‌ 1322/9/6
تقویم تاریخ شمسی : تعطيل‌ شدن‌ حوزه‌ هاي‌ علميه‌ و قم‌ به‌ عنوان‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ تصميم‌ دولت‌ عراق‌ مبني بر اعدام‌ 5 روحاني 1353/9/6
تقویم تاریخ شمسی : عمليات‌ دريايي مرواريد 1359/9/6
تقویم تاریخ شمسی : انجام‌ عمليات‌ دريايي مرواريد 1359/9/6
تقویم تاریخ شمسی : محاکمه‌ مدير مسئول‌ روزنامه‌ سلام‌ 1372/9/6
نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
تقویم تاریخ میلادی : انتشار روزنامه‌ رعد به‌ مديريت‌ " سيد ضياء الدين‌ طباطبايي" 1913/11/27
تقویم تاریخ میلادی : ممنوعيت‌ فعاليت‌ کليه‌ تشکل‌ هاي‌ کمونيستي از سوي‌ ارتش‌ روماني 1934/11/27
تقویم تاریخ میلادی : ممنوعيت‌ فعاليت‌ و تبليغ‌ انجمن‌ اتحاديه‌ هاي‌ مذهبي مستقل‌ آلمان‌ براي‌ مارکسيست‌ هاي‌ مخفي شده‌ 1934/11/27
تقویم تاریخ میلادی : پايان‌ حکومت‌ نظاميان‌ در اروگوئه‌ 1984/11/27

مجله خبری زاویه ها zaviehaاین صفحه شامل اطلاعات تکمیلی تقویم تاریخ پنج شنبه ششم آذر 1393 شمسی ، برابر با تبدیل تاریخ 2014/11/27 میلادی و 1436/2/4 هجری قمری است. , persian calendar , تبدیل تولد , tahvil , online persian , miladi be shamsi , تقویم 1391 , تبديل تاريخ شمسي به ميلادي ,