روز شمار و تقویم تاریخ 1393/6/30 سال شمسی

تقویم تاریخ یکشنبه سی ام شهریور سال 1393 شمسی . تبدیل تاریخ تقویم میلادی 2014/9/21 و تبدیل تاریخ هجری قمری 1435/11/27

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 92


تقویم تاریخ شمسی : تعطيل‌ روزنامه‌ حيات‌ اصفهان‌ 1326/6/30
تقویم تاریخ شمسی : انتشار " انتقاد نامه‌ اردشير آزموده‌ " مدير سالنامه‌ عالم‌ از شيوه‌ برخورد حکومت‌ " دکتر مصدق‌ " با مطبوعات‌ 1331/6/30
تقویم تاریخ شمسی : تهاجم‌ هلي کوپترهاي‌ آمريکا به‌ کشتيهاي‌ تجاري‌ ايران‌ 1366/6/30
تقویم تاریخ شمسی : نخستين‌ جشنواره‌ فيلم‌ هاي‌ ايراني در عشق‌ آباد - ترکمنستان‌ 1372/6/30
نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
تقویم تاریخ میلادی : اشغال‌ شهر مدرس‌ هند توسط نيروهاي‌ استعمارگر فرانسه‌ 1746/9/21
تقویم تاریخ میلادی : ايجاد نخستين‌ مهاجر نشين‌ روسيه‌ در آلاسکا و ضميمه‌ گرديدن‌ آن‌ به‌ روسيه‌ 1784/9/21
تقویم تاریخ میلادی : تاسيس‌ مجلس‌ ملي فرانسه‌ 1792/9/21
تقویم تاریخ میلادی : درگذشت‌ " سروالتر اسکات‌ "، رمان‌ نويس‌ انگليسي 1832/9/21
تقویم تاریخ میلادی : صدور فرمان‌ مقدماتي آزاد کردن‌ بردگان‌ در ايالت‌ هاي‌ جنوبي( برده‌ دار ) و اجراي‌ آن‌ از اول‌ ژانويه‌ سال‌ 1863 م‌ 1862/9/21
تقویم تاریخ میلادی : تولد " هربرت‌ - جورج‌ ولز "، داستانسراي‌ انگليسي 1866/9/21
تقویم تاریخ میلادی : کاهش‌ 20 درصدي‌ ارزش‌ ليره‌ انگليسي به‌ موجب‌ خروج‌ سرمايه‌ هاي‌ خارجي از بانک‌ هاي‌ بريتانيا و مشکل‌ کسر بودجه‌ دولت‌ اين‌ کشور 1931/9/21
تقویم تاریخ میلادی : کاهش‌ 20 درصدي‌ ارزش‌ ليره‌ انگليسي به‌ موجب‌ خروج‌ سرمايه‌ هاي‌ خارجي از بانک‌ هاي‌ بريتانيا و مشکل‌ کسر بودجه‌ دولت‌ اين‌ کشور 1931/9/21
تقویم تاریخ میلادی : روي‌ کار آمدن‌ محمد رضا شاه‌ توسط کارگردانان‌ سياست‌ انگليس‌ 1941/9/21
تقویم تاریخ میلادی : آزمايش‌ نخستين‌ بمب‌ اتمي روسيه‌ و خارج‌ شدن‌ انحصار سلاح‌ هسته‌ اي‌ از دست‌ آمريکا 1949/9/21
تقویم تاریخ میلادی : به‌ دار آويخته‌ شدن‌ هشت‌ جادوگر در ايالت‌ ميشيگان‌ آمريکا 1962/9/21
تقویم تاریخ میلادی : روز استقلال مالت 1964/9/21
تقویم تاریخ میلادی : راهپيمايي و تظاهرات‌ جوانان‌ آمريکايي بمنظور قانوني شدن‌ مصرف‌ مواد مخدر ، خصوصا ماري‌ جوانا 1996/9/21

مجله خبری زاویه ها zaviehaاین صفحه شامل اطلاعات تکمیلی تقویم تاریخ یکشنبه سی ام شهریور 1393 شمسی ، برابر با تبدیل تاریخ 2014/9/21 میلادی و 1435/11/27 هجری قمری است. , دانلود نرم افزار تبديل , دانلود رایگان تقویم , تقویم جلالی , miladys , tarikh hari ibu , words finder , miladys online , hijri to miladi ,