روز شمار و تقویم تاریخ 1393/8/9 سال شمسی

تقویم تاریخ جمعه نهم آبان سال 1393 شمسی . تبدیل تاریخ تقویم میلادی 2014/10/31 و تبدیل تاریخ هجری قمری 1436/1/6

نتایج انتخابات ریاست جمهوری 92


تقویم تاریخ شمسی : درگذشت‌ عالم‌ بزرگ‌ آيه‌ ا ...ميرزا باقر قاضي تبريزي‌ . . .
تقویم تاریخ شمسی : تصويب‌ قانون‌ سربازگيري‌ در مجلس‌ سوم‌ شوراي‌ ملي 1294/8/9
تقویم تاریخ شمسی : انتصاب‌ روزنامه‌ ايران‌ به‌ مديريت‌ سيد حسن‌ اردبيلي 1295/8/9
تقویم تاریخ شمسی : انتشار دوره‌ دوم‌ روزنامه‌ ايران‌ 1295/8/9
تقویم تاریخ شمسی : تصويب‌ انقراض‌ حکومت‌ قاجاريه‌ از سوي‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي ايران‌ و آغاز سلطنت‌ پهلوي‌ 1304/8/9
تقویم تاریخ شمسی : درگذشت‌ مشيرالدوله‌ پيرنيا 1314/8/9
نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
تقویم تاریخ میلادی : تولد " برتران‌ دو ژوونل‌ " نويسنده‌ سياستمدار فرانسوي‌ 1903/10/31
تقویم تاریخ میلادی : فرار " شارل‌ اول‌"، امپراتور اتريش‌ به‌ علت‌ آغاز انقلاب‌ دراتريش‌ 1918/10/31
تقویم تاریخ میلادی : درگذشت‌ " اگون‌ شيل‌ "، نقاش‌ اتريشي 1918/10/31
تقویم تاریخ میلادی : تولد " گابريل‌ پرونه "، دولتمرد فرانسوي‌ 1919/10/31
تقویم تاریخ میلادی : دخالت‌ انگلستان‌ و فرانسه‌ در جنگ‌ اسرائيل‌ با مصر 1956/10/31
تقویم تاریخ میلادی : ترور بانو " اينديرا گاندي‌ " نخست‌ وزير هند 1984/10/31
تقویم تاریخ میلادی : اعطاي‌ جايزه‌ اول‌ به‌ فيلم‌ " آن‌ سوي‌ آتش‌ "( کيانوش‌ کيارستمي )در جشنواره‌ فيلم‌ هاي‌ تلويزيوني توکيو 1991/10/31
تقویم تاریخ میلادی : فيلم‌ چکمه‌( محمد علي طالبي ) به‌ عنوان‌ فيلم‌ نخست‌ تماشاگران‌ پنجمين‌ جشنواره‌ فيلم‌ کودکان‌ وين‌ - اتريش‌ 1993/10/31
تقویم تاریخ هجری قمری : درگذشت‌ علامه‌ " سيد شريف‌ رضي "، گردآورنده‌ نهج‌ البلاغه‌ 406/1/6
تقویم تاریخ هجری قمری : انتشار هفته‌ نامه‌ آذربايجان‌ به‌ همت‌ " ميراز آقا " و " عليقلي " در تبريز 1325/1/6
تقویم تاریخ هجری قمری : انتشار نشريه‌ جهاد اکبر در اصفهان‌ 1325/1/6

مجله خبری زاویه ها zaviehaاین صفحه شامل اطلاعات تکمیلی تقویم تاریخ جمعه نهم آبان 1393 شمسی ، برابر با تبدیل تاریخ 2014/10/31 میلادی و 1436/1/6 هجری قمری است. , دانلود تقویم 91 , ساعت سال تحویل , نرم افزار تقویم شمسی , تقویم قمری , دانلود تقویم سال1391 , تقویم هجری ,